Opdeling i ejerlejligheder

Vi anbefaler en landinspektør, når der ønskes en opdeling i ejerlejligheder.


Læs mere om landinspektørens rolle ved opdeling i ejerlejligheder i Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder (jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 21. august 1990, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 229 af 13. april 1991.)